Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pandusia
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaduuuli duuuli
pandusia
pandusia
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachief chief
pandusia
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
pandusia
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pandusia
Kobieta nie krzyczy. Kobieta motywuje. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
pandusia
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pandusia

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viacarre carre
pandusia
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
pandusia
Kiedy ludzie są seksualnie stłumieni zaczynają pragnąć innego życia; myślą o niebie, raju, ale nie myślą o tym, żeby stworzyć raj tu i teraz. Tantra mówi: To życie jest jedynym życiem. Inne życie ukryte jest w tym życiu, Ono nie jest przeciwne temu życiu; nie jest od niego odległe; ono jest w nim, Wejdź w nie. To jest w nim! Wejdź w nie, a znajdziesz również to drugie. Bóg jest ukryty w świecie, to jest przesłanie tantry. Wielkie przesłanie, wspaniałe, niezrównane. Bóg jest ukryty w świecie, Bóg jest ukryty tu-teraz. Jeśli kochasz, będziesz to czuł
— Osho
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
pandusia
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viacaataleya caataleya
pandusia
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
pandusia
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viapermanent permanent
pandusia
2224 0d4d
Reposted frompesy pesy viapermanent permanent
pandusia
4463 af88 500
Relationship like this
Reposted frommadamemonroe madamemonroe viacytaty cytaty
pandusia
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaweruskowa weruskowa
pandusia
gdy byłem mały
wierzyłem że 
odchodzą inni
inni 
ty nie
w myślach tylko ciebie mam
i zawsze bede tu
czekał z całych sił
— Artur Rojek
pandusia
pandusia
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
pandusia
Jedziemy samochodem praktycznie pustą drogą, kiedy on nagle włącza głupie piosenki i zaczyna śpiewać - uśmiech nie schodzi mi z twarzy.
— littlenicolekaa
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl