Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pandusia
Łatwiej odbudować zburzone miasto, niż zburzone zaufanie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
pandusia
Ponieważ pragnąłem kochać i być kochanym, sądziłem że kocham. Inaczej mówiąc, udawałem. 
— Albert Camus - "Upadek"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viacytaty cytaty
pandusia
Patrzysz mi w oczy jak nigdy nikt
Zwłaszcza gdy w nocy idziemy pić
I lubię gdy jesteś wstawiona i mówisz,
Że chcesz zostać dziś moją żoną i
Zataczasz się, kręcisz gibona,
Powinni nakręcić film o nas,
pandusia
6470 3ba1 500
Reposted fromiwiikiwi iwiikiwi viajointskurwysyn jointskurwysyn
pandusia
Idealny mężczyzna dla mnie? To taki, który może być wszędzie... ale woli być przy mnie.
— dreamerr_88
Reposted fromdreamlike dreamlike viacytaty cytaty
pandusia

Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.

Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viacarre carre
pandusia
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić. 
— Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty
pandusia
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacarre carre
pandusia
7067 d175
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
pandusia
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viachief chief
pandusia
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viachief chief
pandusia
z każdą minutą każdym nowym dniem
kocham cię
coraz mniej 
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
pandusia

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
pandusia
0690 0e8b
Reposted fromscorpix scorpix viaduuuli duuuli
pandusia
I uśmiech jak pół słoika nutelli.
— Piotr C. "Pokolenie ikea"
Reposted fromblackdrama blackdrama viaduuuli duuuli
pandusia
7351 ac3d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
pandusia
3880 d0ff 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
5821 5f23 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaduuuli duuuli
pandusia
7229 c251
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
pandusia
7907 c8e1
Reposted fromaniczorka aniczorka viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl